Dàn đề 50 số rồng bạch kim cầu đặc biệt đẹp nhất hôm nay


Rồng bạch kim

Soi cầu 247

Dàn đề 50 số rồng bạch kim hôm nay

Dàn đề 50 số rồng bạch kim hôm nay. Đây là một chuyên mục rất nhiều bạn lựa chọn, Tham khi chơi giải đặc biệt 2 số miền bắc. Nhưng Làm thế nào để chúng ta có dàn đề 50 số chơi hàng ngày đạt hiệu quả cao nhất. Điều này bạn bây giờ không cần quan tâm nhiều. soi cầu 247 miễn phí.

Thống kê chốt số dàn đề 50 số đẹp nhất hôm nay

Nó sẽ khác với dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày. Cầu này bạn chỉ cần chơi trong ngày. Hoặc là một số người cũng có thể nuôi dàn đề 50 số khung 2 ngày. Nhưng cách chơi nào cũng có tính hiệu quả cao. Chỉ cần bạn chịu khó kiên trì theo dõi cầu đặc biệt là tự tin chơi

Để xem số dàn đề 50 số các bạn hãy nạp thẻ mệnh giá : 200.000 VNĐ

► Nạp Thẻ Để Nhận Số VIP
► Phí Lấy Cầu => 200k ( 200.000 Vnđ )
► Hộ Trợ Thẻ : Viettel – Vinaphone – Gate
Ngày Đề Kết quả
02 đến 04-12-2023 Đầu Nạp thẻ Kết quả
30 đến 02-12-2023 Đầu 6 0 7 9 Trúng đề 01 ngày 2
27 đến 29-11-2023 Đầu 2 6 8 9 Trượt
25 đến 27-11-2023 Đầu 7 4 0 9 Trúng đề 73 ngày 2
24 đến 26-11-2023 Đầu 3 5 6 4 Trúng đề 52 ngày 2
23 đến 25-11-2023 Đầu 3 5 6 9 Trúng đề 99 ngày 1
22 đến 24-11-2023 Đầu 7 5 6 2 Trúng đề 70 ngày 1
20 đến 23-11-2023 Đầu 4 5 6 9 Trúng đề 48 ngày 2
19 đến 21-11-2023 Đầu 4 5 6 2 Trúng đề 29 ngày 1
18 đến 20-11-2023 Đầu 4 5 6 7 Trúng đề 71 ngày 1
17 đến 19-11-2023 Đầu 2 8 4 1 Trúng đề 10 ngày 1
16 đến 18-11-2023 Đầu 2 8 4 6 Trúng đề 69 ngày 1
15 đến 17-11-2023 Đầu 5 8 4 6 Trúng đề 59 ngày 1
12 đến 14-11-2023 Đầu 0 2 4 6 Trúng đề 00 ngày 3
11 đến 13-11-2023 Đầu 1 2 5 9 Trúng đề 91 ngày 1
10 đến 12-11-2023 Đầu 1 7 3 9 Trúng đề 70 ngày 1
09 đến 11-11-2023 Đầu 1 7 5 6 Trúng đề 62 ngày 1
08 đến 10-11-2023 Đầu 1 2 5 6 Trúng đề 26 ngày 1
06 đến 08-11-2023 Đầu 1 3 9 4 Trúng đề 49 ngày 2
05 đến 07-11-2023 Đầu 0 3 8 4 Trúng đề 84 ngày 1
04 đến 06-11-2023 Đầu 5 4 7 9 Trúng đề 58 ngày 1
03 đến 05-11-2023 Đầu 5 6 7 8 Trúng đề 61 ngày 1
02 đến 04-11-2023 Đầu 0 2 7 8 Trúng đề 27 ngày 1
31 đến 02-11-2023 Đầu 0 3 7 9 Trúng đề 36 ngày 2
29 đến 31-10-2023 Đầu 2 7 8 0 Trúng đề 84 ngày 2
28 đến 30-10-2023 Đầu 6 7 1 5 Trúng đề 57 ngày 1
25 đến 27-10-2023 Đầu 4 6 7 3 5 Trúng đề 36 ngày 3
24 đến 26-10-2023 Đầu 9 6 7 8 5 Trúng đề 88 ngày 1
22 đến 24-10-2023 Đầu 9 3 2 4 5 Trúng đề 44 ngày 2
21 đến 23-10-2023 Đầu 8 3 2 4 5 Trúng đề 49 ngày 1
19 đến 21-10-2023 Đầu 8 1 2 9 5 Trúng đề 88 ngày 2
19 đến 21-10-2023 Đầu 8 1 2 9 5 Đợi
18 đến 20-10-2023 Đầu 0 1 2 9 5 Trúng đề 00 ngày 1
15 đến 17-10-2023 Đầu 0 4 7 9 6 Trúng đề 76 ngày 3
14 đến 16-10-2023 Đầu 0 3 7 9 5 Trúng đề 54 ngày 1
13 đến 15-10-2023 Đầu 0 3 2 9 5 Trúng đề 20 ngày 1
11 đến 13-10-2023 Đầu 8 7 6 9 5 Trúng đề 75 ngày 2
08 đến 10-10-2023 Đầu 2 7 0 9 5 Trúng đề 21 ngày 3
05 đến 07-10-2023 Đầu 4 6 0 8 5 Trúng đề 47 ngày 3
04 đến 06-10-2023 Đầu 4 6 0 3 1 Trúng đề 39 ngày 1
02 đến 04-10-2023 Đầu 4 6 5 3 1 Trúng đề 56 ngày 2
30 đến 02-10-2023 Đầu 4 6 5 8 9 Trúng đề 89 ngày 2
29 đến 31-09-2023 Đầu 0 3 4 6 5 Trúng đề 44 ngày 1
27 đến 29-09-2023 Đầu 9 1 2 6 5 Trúng đề 98 ngày 2
25 đến 27-09-2023 Đầu 9 3 2 6 5 Trúng đề 36 ngày 2
23 đến 25-09-2023 Đầu 9 4 7 6 5 Trúng đề 78 ngày 2
22 đến 24-09-2023 Đầu 8 4 7 1 5 Trúng đề 14 ngày 1
21 đến 23-09-2023 Đầu 8 4 7 6 5 Trúng đề 66 ngày 1
16 đến 18-09-2023 Đầu 8 4 7 6 5 Trúng đề 65 ngày 2
13 đến 15-09-2023 Đầu 8 4 7 1 5 Trượt
12 đến 14-09-2023 Đầu 8 3 7 1 5 Trúng đề 32 ngày 1
09 đến 11-09-2023 Đầu 8 3 2 1 6 Trúng đề 68 ngày 3
06 đến 08-09-2023 Đầu 9 3 2 1 4 Trượt
05 đến 07-09-2023 Đầu 9 3 2 6 4 Trúng đề 67 ngày 1
04 đến 06-09-2023 Đầu 9 3 2 1 4 Trúng đề 11 ngày 1
01 đến 03-09-2023 Đầu 6 3 2 0 9 Trượt
30 đến 01-09-2023 Đầu 4 3 2 0 9 Trúng đề 40 ngày 2
29 đến 31-08-2023 Đầu 7 3 2 0 9 Trúng đề 78 ngày 1
26 đến 28-08-2023 Đầu 6 3 2 8 9 Trúng 85 ngày 3
25 đến 27-08-2023 Đầu 6 3 2 4 9 Trúng đề 43 ngày 1
23 đến 25-08-2023 Đầu 6 7 2 4 9 Trúng đề 73 ngày 2
22 đến 24-08-2023 Đầu 6 7 5 4 9 Trúng đề 79 ngày 1
21 đến 23-08-2023 Đầu 2 7 5 4 9 Trúng đề 21 ngày 1
18 đến 20-08-2023 Đầu 2 7 5 4 9 Trượt
15 đến 17-08-2023 Đầu 0 7 5 4 3 Trượt
14 đến 16-08-2023 Đầu 0 7 5 9 3 Trúng đề 93 ngày 1
13 đến 15-08-2023 Đầu 2 7 5 9 3 Trúng đề 28 ngày 1
12 đến 14-08-2023 Đầu 2 7 5 4 3 Trúng đề 48 ngày 1
10 đến 12-08-2023 Đầu 2 7 5 9 3 Trúng đề 99 ngày 2
08 đến 10-08-2023 Đầu 2 7 5 9 6 Trúng đề 61 ngày 2
07 đến 09-08-2023 Đầu 8 7 5 9 6 Trúng đề 72 ngày 1
05 đến 07-08-2023 Đầu 2 7 5 9 6 Trúng đề 23 ngày 1
04 đến 06-08-2023 Đầu 3 7 5 9 6 Trúng đề 77 ngày 1
01 đến 03-08-2023 Đầu 8 7 5 9 6 Trúng đề 88 ngày 3
31 đến 02-08-2023 Đầu 8 7 1 9 6 Trúng đề 15 ngày 1
28 đến 30-07-2023 Đầu 8 3 2 9 6 Trượt
27 đến 29-07-2023 Đầu 8 3 7 9 4 Trúng đề 71 ngày 1
25 đến 27-07-2023 Đầu 8 3 7 9 2 Trúng đề 29 ngày 2
23 đến 25-07-2023 Đầu 8 3 6 4 2 Trúng đề 62 ngày 1
22 đến 24-07-2023 Đầu 7 3 9 4 2 Trúng đề 33 ngày 1
21 đến 23-07-2023 Đầu 7 3 1 4 2 Trúng đề 44 ngày 1
20 đến 22-07-2023 Đầu 7 0 8 4 2 Trúng đề 86 ngày 1
18 đến 20-07-2023 Đầu 7 1 3 4 2 Trúng đề 39 ngày 2
17 đến 19-07-2023 Đầu 7 0 3 4 2 Trúng đề 06 ngày 1
16 đến 18-07-2023 Đầu 7 5 3 4 2 Trúng đề 51 ngày 1
15 đến 17-07-2023 Đầu 7 5 3 9 1 Trúng đề 97 ngày 1
14 đến 16-07-2023 Đầu 7 5 3 9 6 Trúng đề 68 ngày 1
12 đến 14-07-2023 Đầu 7 5 0 4 6 Trúng đề 02 ngày 2
11 đến 13-07-2023 Đầu 7 5 3 4 6 Trúng đề 31 ngày 1
10 đến 12-07-2023 Đầu 2 5 3 4 6 Trúng đề 22 ngày 1
07 đến 09-07-2023 Đầu 2 0 3 4 6 Trúng đề 08 ngày 3
04 đến 06-07-2023 Đầu 2 1 3 7 6 Trượt
02 đến 04-07-2023 Đầu 9 1 3 7 6 Trúng đề 94 ngày 2
30 đến 02-07-2023 Đầu 4 1 3 7 6 Trúng đề 46 ngày 2
28 đến 30-06-2023 Đầu 4 1 3 2 0 Trúng đề 20 ngày 2
25 đến 27-06-2023 Đầu 4 1 5 2 0 Trượt
23 đến 25-06-2023 Đầu 4 1 7 2 9 Trúng đề 70 ngày 2
21 đến 23-06-2023 Đầu 4 6 7 8 9 Trúng đề 67 ngày 2
19 đến 21-06-2023 Đầu 4 6 3 8 9 Trúng đề 32 ngày 2
17 đến 19-06-2023 Đầu 4 5 2 8 9 Trúng đề 51 ngày 2
14 đến 16-06-2023 Đầu 4 1 2 8 7 Trượt
11 đến 13-06-2023 Đầu 0 1 5 8 7 Trượt
10 đến 11-06-2023 Đầu 0 1 3 4 7 Trúng đề 36 ngày 1
09 đến 11-06-2023 Đầu 0 2 8 7 6 Trúng 88 ngày 1
08 đến 10-06-2023 Đầu 0 2 3 4 6 Trúng đề 37 ngày 1
06 đến 08-06-2023 Đầu 5 2 3 4 6 Trúng đề 57 ngày 2
04 đến 06-06-2023 Đầu 5 2 3 4 8 Trúng đề 81 ngày 2
02 đến 04-06-2023 Đầu 5 7 3 4 8 Trúng đề 70 ngày 2
30 đến 01-06-2023 Đầu 2 7 0 1 8 Trúng đề 21 ngày 3
27 đến 29-05-2023 Đầu 2 4 0 6 8 Trúng đề 67 ngày 3
24 đến 26-05-2023 Đầu 2 4 0 3 8 Trượt
22 đến 24-05-2023 Đầu 2 4 0 7 8 Trúng đề 72 ngày 2
21 đến 23-05-2023 Đầu 2 9 0 7 8 Trúng 97 ngày 1
20 đến 20-05-2023 Đầu 6 9 0 7 8 Trượt
17 đến 19-05-2023 Đầu 1 9 0 7 8 Trúng đề 17 ngày 3
15 đến 17-05-2023 Đầu 3 9 0 7 8 Trúng đề 31 ngày 2
14 đến 16-05-2023 Đầu 3 9 5 7 8 Trúng đề 53 ngày 1
13 đến 15-05-2023 Đầu 3 4 5 7 8 Trúng 49 ngày 1
11 đến 13-05-2023 Đầu 0 2 1 4 5 Trúng đề 02 ngày 2
08 đến 10-05-2023 Đầu 7 3 1 9 5 Trúng đề 96 ngày 3
07 đến 09-05-2023 Đầu 7 3 6 9 5 Trúng đề 60 ngày 1
05 đến 07-05-2023 Đầu 0 3 6 9 5 Trúng 04
03 đến 05-05-2023 Đầu 0 1 2 3 4 Trúng đề 18 ngày 2
30 đến 02-05-2023 Đầu 8 4 5 7 0 trượt
29 đến 01-05-2023 Đầu 3 4 5 7 0 trúng đề 39 ngày 1
27 đến 28-04-2023 Đầu 3 4 6 9 2 Trúng 96 ngày 2
25 đến 26-04-2023 Đầu 3 4 6 9 7 trúng đề 75 ngày 2
24 đến 25-04-2023 Đầu 3 4 6 9 0 trúng 05 ngày 1
22 đến 23-04-2023 Đầu 4 7 0 6 3 Trúng 76 ngày 2
dàn đề 50 số rồng bạch kim

Dàn đề bất bai hay bất tử đánh hàng ngày

Thực tế có những dàn đề chạy quanh năm. Bạn đánh thì tỷ lệ bất bại cũng cao. Vì 2 số cuối giải đặc biệt nó cũng thường ra đi ra lại khoảng từ 50 đến 60 quân số. Và bạn hoàn toàn thống kê lại được nó. Nhưng bạn muốn biết cụ thể hơn thì nên tham gia vào nhóm cao thủ chốt số. Nhóm top 7 cao thủ này có người thống kê cầu đề rất tốt. Tham khảo thêm tại soi cầu 247 rồng bạch kim. Những lựa chọn tốt nhất cầu lô đề hàng ngày

Một số chuyên mục soi cầu 24h bạn nên theo hôm nay

Bạn có thể đánh đều cặp lô song thủ miền bắc đẹp nhất hôm nay. Cầu nó nằm tại vị trí ăn thông liên tục gần đây. Nó cũng là một cặp lô hay về trong ngày. Cho nên bạn có thể tự tin theo nó.

Nếu bạn là những người thích chơi xiên. Thì trong đó có cặp lô xiên 2 miền bắc. Cầu này đa số người chơi đều thích. Vì bạn có thể đánh cả loto. Chỉ cần 2 con ra khoảng 1 con là chúng ta đã yên tam ngày hôm đó

Nuôi lô miễn phí thì có nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày. Cầu này chơi vừa nuôi ngắn ngày tỷ lệ trúng lại càng cao.


Soi cầu 247 miễn phí
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Email:
Cùng chuyên mục
Dàn đề 60 số bất bại ngày hôm nay Dàn đề 60 số bất bại ngày hôm nay
Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày chuẩn Nuôi dàn đề 20 số khung 5 ngày chuẩn
Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày chuẩn nhất Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày chuẩn nhất